003 – ZGŁOSZENIE

Masz już swój własny dom, ale brakuje Ci miejsca na sprzęty ogrodowe? Twoje auto nie ma się gdzie podziać?
Rozwiązaniem tego problemu jest budynek gospodarczy oraz garaż. Do wybudowania tych budynków nie potrzeba Ci pozwolenia na budowę, niezbędne jest jednak ZGŁOSZENIE.

Jest to wniosek w którym określa się podstawowe dane dotyczące Twojej inwestycji.
(Należy pamiętać, że może ona mieć powierzchnię zabudowy do 35m2! W przeciwnym przypadku należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.)
Do wniosku należy dołączyć kilka załączników (spokojnie nie jest to trudne):

 • orientacyjne zagospodarowanie– rysunek przedstawiający usytuowanie budynku na działce (możesz go wykonać na mapie zasadniczej lub ewidencyjnej, którą kupisz w wydziale geodezji starostwa lub urzędu miasta w przypadku miast na prawach powiatu);
 • rysunki techniczne – rzut, przekrój przez budynek oraz rysunki elewacji. Można je zrobić szkicowo – odręcznie lub udać się do pracowni projektowej i wspólnie z Architektem stworzyć profesjonalną koncepcję;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – to oświadczenie składasz na konkretnym druku, który otrzymasz w swoim urzędzie lub znajdziesz w internecie;
 • dodatkowe dokumenty, uzależnione głównie od lokalizacji inwestycji – tego, czy ich potrzebujesz, dowiesz się w Twoim urzędzie. Jakie to mogą być dokumenty? Na przykład pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli garaż ma stanąć na obszarze wpisanym do rejestru zabytków albo decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (może Ci być ona potrzebna nawet w sytuacji, gdy działka jest budowlana);
 • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych – należy opisać z czego będzie wykonany budynek i w jaki sposób wykonasz roboty.

Prócz powyższych wymagań prawnych, budując garaż, należy stosować się do ogólnych przepisów Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I tak w garażu powinno się:

 • zapewnić minimalne odległości i wymiary (w tym wysokość i szerokość w świetle wjazdów i wrót garażowych),
 • wykonać instalację oświetleniową,
 • zapewnić sprawną wentylację naturalną bądź mechaniczną,
 • zamontować wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami,
 • zamontować instalację przeciwpożarową,
 • zachować wymagane spadki posadzek – nachylenia pod kątem umożliwiającym spływ zbędnej wody.

Wniosek wraz z dokumentami składasz w Starostwie Powiatowym lub – w przypadku miast na prawach powiatu – w Urzędzie Miasta, na terenie którego znajduje się działka, na której planujesz budowę

i…..

czekasz.

Ale tylko 21 dni! Jeśli organ nie powiadomi Ci, że się sprzeciwia – GRATULACJE! ☺Wszystkie dokumenty skompletowałeś poprawnie i możesz budować swój wymarzony garaż.

P.S. Jeśli wniosek będzie niekompletny, organ wyśle do Ciebie pismo, w którym wskaże braki oraz termin ich usunięcia. Jeśli je uzupełnisz, zgłoszenie zostanie przyjęte. Natomiast, jeśli ich nie uzupełnisz, otrzymasz sprzeciw. Po przyjęciu zgłoszenia urząd nie musi Ci wysyłać żadnego pisma.

Proste prawda?

Jeśli jednak masz wątpliwości i pytania, to zapraszamy do kontaktu i pomożemy w przygotowaniu wniosku.

Wymagane dokumenty znajdziesz klikając w poniższy link: https://bip.malopolska.pl/spchrzanow/Article/get/id,261844.html


W przypadku niejasności proszę pisać pod adres biuroarchitraw@interia.pl


Jeśli spodobał Ci się ten artykuł napisz do nas!