001 – MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Pod tym tajemniczym skrótem kryje się jeden z ważniejszych dokumentów, który powinieneś przeczytać, jako Inwestor, przed rozpoczęciem inwestycji – na przykład budowy swojego domu.

Często przychodzisz do nas z już zakupionym projektem typowym i prosisz o adaptację. Niestety, zdarza się wtedy, że jest on niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Okazuje się, że koszty przerobienia projektu, są porównywalne do projektu indywidualnego. W innych przypadkach – działka, którą masz może być niemożliwa do zabudowy, ponieważ jej przeznaczenie w planie miejscowym nie jest dla budynków mieszkalnych. Zachęcamy więc do zapoznania planem przed kupnem projektu.

Ale czym dokładnie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest to dokument tworzony w oparciu o lokalne prawo budowlane. Zawiera warunki zagospodarowania działek, dane dotyczące specyfiki budynków ich rodzaju, gabarytów, a nawet kształtu bryły budynku. MPZP umożliwia otrzymanie pozytywnej decyzji i pozwolenia na budowę. Powstaje w drodze uchwały i obowiązuje bezwzględnie na danym terenie. Jako obywatel, masz prawo zgłaszać swoje uwagi, uczestniczyć w dyskusjach nad planem, posiedzeniach komisji i rad dzielnic oceniających projekty planów oraz składać wnioski o zmiany.

Po co jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Dokument ten porządkuje przestrzeń i wyznacza obszary, na których powstać mają drogi, sklepy, place zabaw etc. Gdyby go nie było, doprowadziłoby to do chaosu i całkowitego zaburzenia architektury krajobrazu miast i terenów podmiejskich. Plan miejscowy powie Ci również o tym, czy w pobliżu Twojej działki mogą w przyszłości powstać obiekty usługowe, przychodnie czy przedszkola lub zostanie wybudowana główna droga. To ważne, jeśli szukasz miejsca spokojnego i z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Gdzie go można znaleźć?

MPZP często zostaje umieszczony na stronach internetowych gminy. Jeśli go tam nie ma – można udać się do Urzędu po wypis i wyrys z planu dla konkretnej działki lub załatwić sprawę drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy ma prawo go otrzymać.

Jak otrzymać wypis i wyrys z planu dla konkretnej działki?

Należy wypełnić wniosek i uiścić opłatę skarbową ok. 30 zł.
Tutaj znajdziecie dokładną instrukcję: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zbudowac-sklep/proc_1423-wypis-i-wyrys-z-planu-zagospodarowania-przestrzennego

Uwaga!

Nie dla wszystkich działek jest stworzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku – należy wystąpić do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (nazywaną W-Zetką), w której będą ujęte nasze wymagania. Niestety, taka procedura jest czasochłonna – na wydanie decyzji możemy czekać nawet kilka miesięcy. Stosunkowo łatwiej można uzyskać pozwolenie na budowę domu, jeśli działka, którą zamierzacie kupić, sąsiaduje z inną, już zabudowaną.

Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy musimy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeden z nich odnosi się do sąsiedniej działki. Decyzji bowiem nie otrzymamy jeśli:

  • żadna z sąsiednich działek dostępnych z tej samej drogi publicznej nie jest w ogóle zabudowana,
  • zabudowa sąsiednich działek nie umożliwia określenia wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów i cech w szczególności gabarytów i formy architektonicznej, linii budowlanej i zagęszczenia zabudowań.

Innymi słowy nasz dom będzie musiał przypominać domy sąsiednie- nie zbudujemy nic większego, ani znacząco mniejszego, musimy zachować podobny styl zabudowy, kształt a nawet kolor dachu i zagęszczenie budynków. Natomiast jeśli w okolicy nie ma domów, lub są to na przykład stare chaty, lub budynki gospodarskie nie uzyskamy decyzji- nie będzie na czym jej wzorować.

Innymi warunkami potrzebnymi do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy są:

  • dostęp do drogi publicznej,
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na odrolnienie (dot. gruntów I-III klasy), lub został uwzględniony jako nierolny w starych wygasłych planach zagospodarowania przestrzennego.

Więcej o tym jak ją otrzymać możecie dowiedzieć się tutaj:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_430-ustalenie-warunkow-zabudowy

Podsumowując.

Przed przystąpieniem do inwestycji budowy domu, a nawet przed kupnem działki – obowiązkową lekturą jest MPZP lub konsultacja z Architektem, dzięki czemu możecie sobie oszczędzić czas i pieniądze.

 

Aleksandra Stefańska


Jeśli masz jakieś pytania, proszę o kontakt.