PRACOWNIA PROJEKTOWA OFERUJE USŁUGI Z ZAKRESU:

 • Projekty budynków mieszkalnych jedno lub wielorodzinnych.
 • Projekty budynków usługowych, handlowych, biurowych i administracyjnych.
 • Projekty hal oraz obiektów sportowych.
 • Adaptacje projektów gotowych.
 • Projekty budynków na terenie szkód górniczych.
 • Inwentaryzacje obiektów.
 • Modernizowanie istniejących budynków.
 • Projekty ogrodu.
 • Wizualizacje.
 • Projekty kolorystyki i ocieplenia budynków.
 • Projekty zjazdów.
 • Projekty przyłącza wody, kanalizacji, gazu.
 • Audyty energetyczne.
 • Ekspertyzy techniczne.
 • Dokumenty formalno-prawne.
 • Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru.