1. PIERWSZY KONTAKT INWESTORA Z ARCHITEKTEM

Można do nas napisać e-mail, zadzwonić lub nawet napisać wiadomość na Facebooku. W  pierwszym kontakcie prosimy o przekazanie nam jaki planowany rodzaj inwestycji i jej lokalizację.

Może być wiele rodzajów inwestycji, np.:
1. Nowy budynek mieszkalny: jednorodzinny, wielorodzinny.
2. Przebudowa istniejącego budynku.
3. Projekt wnętrz.
4. Projekt ogrodu, kostki brukowej.

W zależności od rodzaju inwestycji, który jest planowany, umówimy się na spotkanie lub od razu prześlemy e-mail z wyceną. Wycena jest indywidualna i dopasowana do potrzeb Inwestora. Oferta zawiera: szczegółowy zakres poszczególnych projektów oraz niezbędne dokumenty.

2. SPOTKANIE WSTĘPNE INWESTORA Z ARCHITEKTEM PRZED PODJĘCIEM WSPÓŁPRACY

Nasze biura znajdują się w dwóch miejscowościach: Dulowej (k. Krakowa) i Chrzanowie. Więcej informacji: http://localhost/architrawnet/kontakt/
Na spotkaniu odpowiemy na pytania dotyczące zamierzenia budowlanego. Możemy pokazać jak pracujemy, zaprezentować poszczególne etapy projektu: koncepcję, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wnętrz, projekt ogrodu.

3. PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI

Po zapoznaniu się z wszelkimi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi oraz Państwa potrzebami przygotowujemy pierwszą koncepcję. Składają się na nią rzuty budynku z podaniem wymiarów, powierzchni pomieszczeń i całego domu wizualizacje oraz model 3D. Wizualizacje i model 3D pokazuje budynek z zewnątrz oraz wewnątrz. Z zewnątrz widzisz kształt budynku oraz materiały, jakie proponujemy na elewacji, dachu, tarasach. Wewnątrz można zobaczyć każde pomieszczenie, jego wielkość oraz przykładową aranżację meblami. W modelu można się poruszać, zrobić tzw. wirtualny spacer. Dzięki przykładowej aranżacji wnętrza można stwierdzić czy w salonie zmieści się duży stół lub sofa, czy kuchnia jest ustawna, a w łazienkach zmieści się i wanna i prysznic.

Uwaga. Pierwsza koncepcja nie jest jedyną. Czasami przygotowujemy kilka pierwszych koncepcji lub rozwijamy ją do czasu, aż stworzymy wymarzony budynek. Bez pośpiechu tłumaczymy wszystkie rozwiązania i pomysły.

4. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE WYMAGANYM DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Inwestora następuje przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę. Na tym etapie projekt jest uszczegóławiany w stosunku do koncepcji, określane są rozwiązania techniczno-materiałowe, konstrukcyjne. Zakres takiego projektu jest ściśle określony przez ministerialne rozporządzenie.
Projekt otrzymują Państwo w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. 3 egzemplarze przeznaczone są do złożenia do Urzędu. Często jednak kolejne egzemplarze potrzebne są do spotykań i rozmów z wykonawcami, dlatego Inwestor ma możliwość wydruku dowolnej dodatkowej ilości egzemplarzy.

5. PROJEKT WNĘTRZA I OGRODU

Spotkanie. Na spotkaniu przedkoncepcyjnym chcemy poznać oczekiwania, potrzeby, preferencje Inwestora. Jest to niezwykle ważny moment, ponieważ na podstawie sugestii ze spotkania można dobrze nakierować tor pracy i przygotować pierwsze projekty koncepcyjne.
Koncepcja. Na drugim spotkaniu przedstawiamy wstępną koncepcję układu w formie rzutów i wizualizacji. Taka forma da wizję ogólnego zarysu całości. Na tym etapie powinny zapaść decyzje dotyczące najważniejszych aspektów naszego projektu.
Na kolejnych spotkaniach rozwijamy koncepcję do czasu uzyskania satysfakcjonującej dla Inwestora.